Malíři Praha

Volejte zdarma 800 226 226
TOP firma

Společnost MALÍŘI NATĚRAČI CZ s.r.o. realizuje projekt s názvem „Podnikové vzdělávání zaměstnanců spol. MALÍŘI NATĚRAČI CZ s.r.o. za účelem zvýšení odborných dovedností zaměstnanců“ s reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012891

Cílem projektu je prohloubit úroveň měkkých a manažerských dovedností, obecného IT a také v oblasti účetní, ekonomické a právní, a to celkově u 30 zaměstnanců společnosti, z toho 3 zaměstnanci jsou ve věku nad 54 let.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, s prioritní osou „Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly“

Aktuálně již proběhly veškeré školení u 30 zaměstnanců, z toho 3 zaměstnanci jsou ve věku nad 54 let.

Změna preferencí cookies